web design

free web templates

website templates

Koszty świadczonych przeze mnie usług są negocjowane indywidualnie z każdym z moich klientów, a ich wysokość uzależniona jest od specyfiki działalności firmy zlecającej.. Zazwyczaj cena jest stałym miesięcznym ryczałtem obejmującym pełen zakres usług. Ulega ona zmianie, gdy dokumentacja klienta bądź czas pracy zmienia się znacząco. W trudnych okresach finansowych obniżam ceny według indywidualnych uzgodnień.

Ceny usług dla Klientów uzależnione są od:

  • formy opodatkowania (KPiR, ryczałt, pełna rachunkowość)
  • formy prawnej,
  • ilości dokumentów księgowych,
  • stanu zatrudnienia,
  • inne (rejestracja VAT, transakcje zagraniczne, dodatkowe raporty, itp.)