web design

free web templates

website templates

Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych:

  • dokumentacja kadrow-płacowa,
  • obliczanie wynagrodzeń oraz sporządzanie list płac,
  • sporzadzanie deklaracji ZUS,
  • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracownikow.
Pełna oferta