web design

free web templates

website templates

Prowadzenie usług pełnej księgowości:

  • opracowanie zakładowego planu kont i jego wdrożenie,
  • opracowanie zasad polityki rachunkowości,
  • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych,
  • uzgadnianie sald należności i zobowiazań,
  • dokonywanie rozliczeń podatkowych w zakresie podatków dochodowych oraz podatku od towarów i usług,
  • sporządzanie obowiązkowych sprawozdań do Głównego Urzędu Statystycznego,
  • sporządzanie obowiązkowych sprawozdań do Narodowego Banku Polskiego,
  • projektowanie i tworzenie raportów wg potrzeb Klienta,
  • zamknięcie roku podatkowego jednostki pod katem rachunkowym i podatkowym wraz ze sporządzeniem sprawozdania finansowego
Pełna oferta