web design

free web templates

website templates

Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów:

  • ewidencjonowanie kosztów i przychodów,
  • ewidencja środków trwałych i wyposażenia,
  • ewidencje dla potrzeb podatku od towarów i usług,
  • rozliczenia właścicieli oraz obsługa pracowników,
  • dokonywanie rozliczeń podatkowych w zakresie podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług,
  • rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.
Pełna oferta